Časopis Presjek

U najnovijem broju časopisa Presjek, u kojem je tema Zelena gradnja, publiciran je naš projekt Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.