Arhitekt Bruno Rechner gostovao na Arhitektonskom fakultetu u Bernu, Švicarska

Arhitekt Bruno Rechner gostovao je na Arhitektonskom fakultetu u Bernu, Švicarska, gdje je kao External expert bio dio internacionalne komisije za ocjenjivanje magistarskog rada švicarskog arhitekta Daniela Eklića. Tema magistarskog rada bio je Novi muzej i kongresna dvorana u Osijeku, na lokaciji “Rupa”, Šamačka ulica. Zamisao projekta je arhitekturom i novim sadržajem, po uzoru na svjetske primjere (Bilbao, Graz, Koln, Vitra…), razviti kulturni turizam koji bi generirao nove prihode, koji sada u Osijeku silno nedostaju.