Arhiva Hrvatske vode

Lokacija: Osijek
Program:
arhiva
Katnost:
P+1
Status projekta:
u izgradnji
Projekt:
2013.
Izgradnja:
2013. – 2014.
Površina parcele:
3.184m2
Brutto površina: 274m2

Opis: Zgrada Arhive projektirana je kao aneks postojećoj poslovnoj zgradi. Jednakog je oblikovanja,
u koloritu i materijalima kao i postojeća, kako bi se vizualno stopile u jedinstvenu cjelinu.
Topla veza omogućena je spojnim mostom u razini 1.kata, a iznad kolnog prilaza.