Centar za autizam

Lokacija: Osijek
Program:
centar za autizam, obrazovanje
Katnost: P+2
Status projekta:
u izgradnji
Projekt: 2016.
Površina parcele:
2.200m2
Brutto površina: 1.810m2

Opis:

Na lokaciji u središtu grada Osijeka projektiran je Centar za autizam. Obrazovni centar za djecu
s posebnim potrebama prilagođen je pedagoškim standardima. Niz prostora funkcionalno je organiziran
u tri etaže, prva etaža za djecu vrtičke dobi, druga etaža za djecu školske dobi, a treća etaža
za upravu Centra. Prostori su projektirani tako da zadovolje sve potrebe za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju. Vanjska površina opremljena je travnatim igralištima za djecu. Fasade su obložene
aluminijskim lamelama u nekoliko nijansi plave boje, zaštitne boje autizma. Projektirana zgrada
je A energetskog razreda.