Društveni centar

Lokacija: Čeminac, Baranja
Program: društveni centar
Katnost: P+1
Status projekta: u izgradnji
Projekt: 2016.
Površina parcele: 3.125m2
Brutto površina: 1.290m2

Opis:

Na lokaciji u središtu općine Čeminac projektiran je Društveni centar koji objedinjuje potrebe
mještana za javnim sadržajem: dvorana za društvena zbivanja, prostori uprave, udruga, ugostiteljski
sadržaj, te središnji trg.