Društveni centar

Lokacija: Slavonija
Program:
društveni centar, trgovina, općina
Katnost:
P+1+2
Status projekta:
projekt
Projekt:
2014.
Površina parcele:
1.830m2
Brutto površina: 1.870m2