Poduzetnički inkubator

Lokacija: Donji Miholjac
Program:
poslovna hala, poduzetnički inkubator, uredi
Katnost:
P
Status projekta:
realizirano
Projekt:
2013.
Izgradnja:
2015. – 2016.
Površina parcele:
20.000m2
Brutto površina: 430m2

Opis: Projekt novog poduzetničkog inkubatora u obliku moderne poslovne hale dokaz je da i “obične” funkcionalne zgrade mogu
izgledati drukčije i lijepo, te da svojim kreativnim arhitektonskim izrazom mogu doprinjeti ugodi poslovanja i svakodnevnog korištenja.