Poslovna zgrada Đuro Đaković TEP

Lokacija: Slavonski Brod
Program:
poslovna zgrada, uredi
Katnost:
P+3
Status projekta:
realizirano
Projekt:
2016.
Izgradnja: 2018.
Površina parcele:
2.430m2
Brutto površina: 3.250m2

Opis:
Ideja za projektiranje i izgradnju poslovne zgrade ĐĐTEP proizašla je iz potrebe investitora za objedinjavanjem potrebnih sadržaja i djelatnika na jednom mjestu. Lokacija za smještaj zgrade je unutar velikog industrijskog kompleksa Đuro Đaković u Slavonskom Brodu. Kompleks je poput velikog grada sa pravilnom mrežom prometnica i jasnim urbanističkim rasporedom industrijskih pogona.

Zgrada je pozicionirana uzduž jedne od internih prometnica. Preko velikog natkrivenog trijema ostvaren je pješački pristup u zgradu. Nakon kontrole ulaza u lobby-u i recepciji, uredski prostori nižu se s obje strane centralnih komunikacija kroz sve četiri etaže. Raspored i velična ureda, manjih i većih sala za sastanke, pozicija uprave, strogo je hijerarhijska. Iz te hijerarhije proizašao je prostorni raspored i logične funkcionalne veze kako bi se ubrzale svakodnevne poslovne aktivnosti i komunikacija djelatnika. Jednako kao što je složen urbanizam kompleksa, složen je i interni “urbanizam” zgrade. Jasno, čitljivo i hijerarhijski logično.

Oblikovno radi se o dugačkom pravilnom volumenu s ventiliranom aluminijskom fasadom i pravilnim rasterom otvora i konstrukcije, čime je omogućena energetska učinkovitost i održivost zgrade uz smanjene troškove održavnja i korištenja. Odabir sivog aluminijskog lima proizašla je iz karaktera lokacije, industrijski kompleks, a arhitektonska gesta kojom je sivi volumen obavijen perforiranom crvenom opnom od aluminijskog lima, vizualni je doprinos suvremenim, čistim, ugodnim uredskim prostorima, a istovremeno vanjska zaštita od sunca.

Noću, osvjetljenje iz objekta prodire kroz opnu i stvara zanimljivu svjetlosnu igru po fasadi.