Retfala centar

Lokacija: Osijek
Program:
nova gradska četvrt, knjižnica, trg i tržnica
Katnost:
P
Status projekta:
projekt
Projekt:
2013.
Površina parcele:
6.260m2
Brutto površina: 3.600m2

U četvrti Retfala na lokaciji stare osnovne škole projektiran je novi gradski centar koji se sastoji od gradske
knjižnice, gradske četvrti, te trga i tržnice sa otvorenim i zatvorenim prostorima. Zgrada se proteže od Strossmayerove
ulice do sportskih igrališta i Retfalačkog groblja. Iako je cijeli objekt prizeman, zbog izrazito dinamičnih, zakošenih
krovnih ploha doima se puno većim. Gradska knjižnica orijentirana je prema Strossmayerovoj ulici, centralno su prostori
gradske četvrti koji osim ureda sadržavaju veliku svečanu dvoranu orijentiranu prema novom trgu. Na trg se nastavlja
otvoreni, a natkriveni prostor tržnice, te na kraju prema jugu zatvoreni dijelovi tržnice. Time je omogućeno da se, u
slučaju potrebe prilikom različitih manifestacija, trg proširi i na prostor natkrivenog dijela tržnice, te obratno.
Kako je objekt javnog karaktera te mu je moguće pristupiti iz više smjerova (sa sjevera iz Strossmayerove ulice, južno
sa groblja, zapadno iz naselja), ne postoji glavni ulaz, nego svaki njegov dio ima svoj ulaz i glavni smjer iz kojeg se
do njega dolazi, a da je istovremeno ostvarena topla veza između njegovih sastavnih dijelova. Ovakva koncepcija osmišljena
je i iz razloga da se omogući etapnost izgradnje.