Gradska tržnica

Lokacija: Vukovar
Program:
gradska tržnica
Katnost:
P
Status projekta:
projekt
Projekt:
2015.
Površina parcele:
9.500m2
Brutto površina: 3.400m2

Zgrada nove gradske tržnice na Olajnici pozicionirana je uzdužno u smjeru istok-zapad, paralelno s produžetkom prometnice. Svi sadržaji tržnice su natkriveni. Pješački pristupi omogućeni su sa svih strana, a kolni pristupi sa istočne i zapadne strane. Parkiralište je duž sjeverno pročelje, te na zapadnoj i istočnoj strani parcele. Zgrada je jednoetažna karakterističnog zakošenog presjeka. Vanjski gabariti tržnice su 107 x 32m.

Ispod velikog zakošenog krova, prema sjeveru, smještena su tri volumena sa različitim sadržajima. Prvi volumen je u funkciji poslovanja tržnice, drugi je trgovačkog sadržaja, a treći ugostiteljskog. Uzdužno prema južnoj strani je zelena tržnica sa štandovima. Kako bi se spriječila prekomjerna insolacija, duž južnu stranu pozicionirani su alu brisoleji, pokretni oko svoje osi, koji se vrte sukladno položaju sunca. Istovremeno stvaraju dinamiku pročelja i omogućuju poprečno prirodno prozračivanje.

Ideja tržnice bila je stvoriti jednostavan, funkcionalan, čitljiv prostor, kapacitiran sa svim sadržajima koje jedna gradska tržnica, kao važan komunalni standard grada treba imati.