Villa Viva

Lokacija: Krk / Malinska
Program: apartmani uz more
Status projekta:
u tijeku
Katnost:
S+P+1
Projekt:
2016.
Površina parcele:
602m2
Bruto površina:
383m2

Opis: 

Arhitektonski koncept organiziran je tako da korisnici uživaju orijentaciju i vizure prema moru. Zgrada je funkcionalna, jednostavna, logična i čitljiva.

Apartmani su iznimno funkcionalni, organizirani tako da svaki ima dnevni dio i prostranu terasu orijentiranu prema moru.

Oblikovanje je moderno, suvremeno, monokromatsko. Posebna pozornost posvećena je zaštiti od sunca putem kliznih aluminijskih brisoleja koji su glavni oblikovni element. Njihovim klizanjem ostvarena je iznimna dinamičnost fasada.