3. Šparna hiža

Svečanom podjelom ključeva stanarima, otvorena je 3. Šparna hiža u Koprivnici.
Zgrada je energetskog zrazreda A+, sa izrazito niskim režijskim troškovima.

Čestitamo gradu Koprivnici i njihovoj agenciji APOS na kvalitetno osmišljenom
programu niskoenergetske stambene izgradnje, koji kao model može poslužiti
brojnim drugim gradovima.

Arhitekt Predrag Rechner održao predavanje na Građevinskom fakultetu u Osijeku

U sklopu Programa osposobljavanja osoba za provođenje energetskog certificiranja zgrada kojeg organizira Građevinski fakultet u Osijeku, arhitekt Predrag Rechner održao je predavanje o svom projektu A+ Stambena zgrada u Koprivnici. Riječ je o projektu koji je trenutno u izgradnji, a koji je projektiran tako da zadovoljava A+ energetski razred. Grad Koprivnica ima odlično osmišljenu stambenu politiku i bilo bi uistinu idealno kad bi i drugi gradovi slijedili njihov model projektiranja i izgradnje energetski učinkovitih stambenih zgrada.

Arhitekt Bruno Rechner gostovao na Arhitektonskom fakultetu u Bernu, Švicarska

Arhitekt Bruno Rechner gostovao je na Arhitektonskom fakultetu u Bernu, Švicarska, gdje je kao External expert bio dio internacionalne komisije za ocjenjivanje magistarskog rada švicarskog arhitekta Daniela Eklića. Tema magistarskog rada bio je Novi muzej i kongresna dvorana u Osijeku, na lokaciji “Rupa”, Šamačka ulica. Zamisao projekta je arhitekturom i novim sadržajem, po uzoru na svjetske primjere (Bilbao, Graz, Koln, Vitra…), razviti kulturni turizam koji bi generirao nove prihode, koji sada u Osijeku silno nedostaju.

Časopis Presjek

U najnovijem broju časopisa Presjek, u kojem je tema Zelena gradnja, publiciran je naš projekt Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

East Centric Triennale Romania

Nakon selekcije brojnih pristiglih radova, naš projekt Autobusnog kolodvora u Osijeku, uvršten je na izložbu East Centric Triennale u Rumunjskoj. Na ovoj vrijednoj međunarodnoj izložbi izloženo je 98 projekata iz 20 zemalja.

External Expert in Switzerland

Arhitekt Bruno Rechner pozvan kao External Expert za diplomski rad mladog, ambicioznog kolege na arhitektonskom fakultetu u Bernu, Švicarska.
Jedan dio prezentacija se odvija preko skype-a, a drugi uživo.