Archdaily

Vodeći svjetski portal za arhitekturu uvrstio naš projekt autobusnog kolodvora u Osijeku na svoj website

Stručni časopis Građevinar

U recentnom broju stručnog časopisa Građevinar izašla je velika tema o projektu Đakovo centar. Radi se o stambeno-poslovno-hotelskom kompleksu sa podzemnom garažom u najužem centru grada Đakova.